Stará střelnice

Adresa:

Sady Čs. Legií 770, Hranice na Moravě